Fotoklubben Focus

Välkommen till Fotoklubben Focus hemsida!

Vandra gärna runt på vår hemsida och bekanta er med medlemmarnas fotografier

ÅRETS BILD 2018


Årets bild 2018 Soile Söder...

2:a plats Stig Hägglund

3:e plats Sven Söderman

4:e plats Leif Sandbacka

5:e plats Hans Hästbacka

6:e plats Eivor Rudnäs

Fotocup 2020 Mönster i naturen


Första plats: Tove Ahlkulla

Andra plats: Stig Hägglund

Tredje plats: Hasse Teir

Fjärde plats: Håkan Salo

Femte plats: Lena Granlund

Sjätte plats: Eivor Rudnäs

Fotocup 2020 Infruset


Första plats: Lena Salo

Andra plats: Sven Söderman

Tredje plats: Hasse Teir

Fjärde plats: Leif Sandbacka

Femte plats: Marcus Wägar

Sjätte plats: Stig Hägglund

Tema Januari 2020 Makro


Första plats: Stig Hägglund

Andra plats: Thorleif Gull

Tredje plats: Eivor Rudnäs

Fjärde plats: Håkan Salo

Femte plats: Sven Söderman

Sjätte plats: Tove Ahlkulla

Tema november 2019: Höst


1a plats: Sven Söderman

2a plats: Leif Sandbacka

3e plats: Soile Söderman

4e plats: Eivor Rudnäs

5e plats: Hasse Teir

6e plats: Lena Granlund

Samarbetspartner


www.samfundet.fi

www.kulturfonden.fi/

www.saastopankki.fi/sv-se/banker-och-kon...

www.narpes.fi