Södra Island 2017


Foto: Soile Söderman

Foto: Kurt Nord

Foto: Sven Söderman

Foto: Sören Kronman

Foto: Sören Kronman

Foto: Sören Kronman

Foto: Sven Söderman

Soile Söderman

Foto: Soile Söderman

Foto: Soile Söderman

Foto: Lena Granlund

Foto: Lena Granlund

Foto: Lena Granlund

Foto: Lena Granlund

Foto: Kurt Nord

Foto: Kurt Nord

Foto: Kurt Nord

Foto: Sven Söderman

Foto: Sven Söderman

Foto: Eivor Rudnäs

Foto: Eivor Rudnäs

Foto: Eivor Rudnäs

Foto: Eivor Rudnäs

Foto: Stig Hägglund

Foto: Wineta Teir

Foto: Hasse Teir

Foto: Stig Hägglund

Foto: Sören Kronman

Foto: Wineta Teir

Foto: Hasse Teir

Foto: Stig Hägglund

Foto: Wineta Teir

Foto: Hasse Teir

Foto: Stig Hägglund

Foto: Wineta Teir

Foto: Hasse Teir

Öland

Fotoklubben Focus var på en resa till Öland i Maj 2015.

En utställning över medlemmarnas fotografier visades under tomatkarnevalen 2016.

Fotografier från Öland


Foto: Sören Kronman

Foto: Sören Kronman

Foto: Sören Kronman

Foto: Sören Kronman

Foto: Sören Kronman

Foto: Sören Kronman

Foto: Sören Kronman

Foto: Sören Kronman

Foto: Stig Hägglund

Foto: Stig Hägglund

Foto: Stig Hägglund

Foto: Stig Hägglund

Foto: Stig Hägglund

Foto: Stig Hägglund

Foto: Stig Hägglund

Foto: Ralf Bäckvik

Foto: Ralf Bäckvik

Foto: Leif Sandbacka

Foto: Leif Sandbacka

Foto: Leif Sandbacka

Foto: Leif Sandbacka

Foto: Leif Sandbacka

Foto: Leif Sandbacka

Foto: Hasse Teir

Foto: Hasse Teir

Foto: Hasse Teir

Foto: Hasse Teir

Foto: Hasse Teir

Foto: Hasse Teir

Foto: Hasse Teir

Foto: Hasse Teir

Foto: Hasse Teir

Foto: Hasse Teir

Foto: Hasse Teir

Foto: Hans Hästbacka

Foto: Hans Hästbacka

Foto: Hans Hästbacka

Foto: Hans Hästbacka

Foto: Hans Hästbacka

Foto: Hans Hästbacka