2:a plats, Ralf Bäckvik

Från att ha legat en bit ner i placeringslistan dök denna bild upp som gubben i lådan under slutdiskussionerna och hamnade på en hedrande andra plats.

Det är en fint komponerad och vacker höstbild med ett mjukt ljus. De sneda korslagda stammarna ger en rytm som återkommer i de yttersta sneda stammarna på var sida och associerar till ett behagligt musikstycke. Stämningen och känslan i bilden tilltalar. Bilden har ett djup som förstärks av dimman.

Det enda som stör är den liggande grenen i vänstra nedre kanten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *